Шевици

Лазарки

Древният български обичай Лазаруване е женитбен момински пролетен празник. Лазарките бродирали и наричали своите съкровени копнежи за любов и щастие върху дрехите си. Целта била да станат видни за света, за онова, което желаят – да го покажат и привлекат. Символът илюстрира узряване за нова фаза в живота, преход към любовта.

Звезда

Звездата е един от старинните елементи в българското везмо, позната още като Розета или Елбетица. В нея кръговратът на природата, животът и съдбата се съединяват в един общ стабилен център, символизиращ слънцето, майката и плодовитостта. Звездата е пожелание за здраве и благослов, олицетворение на силата и закрила от нечисти влияния. Носи хармония в света ни и в отношенията ни с хората край нас.

Слънце

Едно от значенията на древната свастика е “су асти” (“щастие”) или “Да бъде добро!”. Талисман е за късмет и когато се върти в обратна посока, е символ на женското начало, носещо сила, идваща от земята и отваряща пътя за новото. Старите българи наричали слънцето “Райко” и вярвали, че сутрин се изкъпва във водите на морето, прави люлка от лъчите си и дарява нов живот.

Пазители

Пазителите съхраняват мъжката сила. Даряват защита и благоденствие на близките. Знакът символизира баланса и равновесието. А преобладаващият червен цвят е олицетворение на живота и кръвта, която поддържа бодър ума.

Сватба

Сватбата е обединение – на мъжкото и женското начало, на две неща, раждащи трето – нещо ново, продължение. Фигурата тук е подкрепена с кант, който служи за защита и сигурност на съюза. Петелът е знак за плодородие и засилва мъжката оплодителна и женската възпроизвеждаща сила.

Рождество

Знакът показва божествената същност на човека. Слънчевото начало, което се спуска над душата, протегнала ръце към него. Символизира Рождеството – раждането на нещо свято тук на земята. Смята се за царски знак.

Благодат

Божията благодат се излива към сърцето на човека и дарява сила, енергия и ритъм в живота му. Когато нещо става от само себе си, когато получаваме даром, това е късметът, който да забележим и да се зарадваме. Той идва при всеки.