Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.ETNOTENISKI.COM

“ЗЗП”– означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД”– означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ”– означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ”– означава уебсайта находящ се на WWW.ETNOTENISKI.COM

“ОНЛАЙН МАГАЗИН”– означава виртуалният магазин находящ се наWWW.ETNOTENISKI.COM
предоставящ възможността за закупуване на тениски и други артикули, предлагащи се в сайта чрез Интернет.
“ПОЛЗВАТЕЛ”–означава лице ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ”– означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ”- означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ”- означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

“ОБЩИ УСЛОВИЯ”
означава настоящитеобщи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се насайта, с изключение на линка към тезиобщи условия,ползвателятизрично и безусловно се съгалсява с настоящитеобщи условияза ползването насайтаионлайн магазина.

 • WWW.ETNOTENISKI.COM е уебсайт, който представлява Интернет магазин за електронна търговия.

 • Сайтът предлага оферти за закупуване на тениски от ПиДиПиИ Трейд енд Трейнинг ЕООД, които се доставя от фирмата чрез куриери, директно до клиента на посочения от него адрес.
 • Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.
 • Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ

 • Офертите за отделните видове тениски и изделия, могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.

 • Офертите съдържат основна информация за предлаганото изделие съобразно вида му , размера и указват за цената му. Офертите са придружени със снимков материал. Указаната в сайта цена се отнася за конкретното изделие.
  ВАЖНО!!! Снимките в сайта са илюстративни (възможно е разминаване в цветовите нюанси).

 • Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и е без включена в тази стойност цена на доставката..
 • Условията на поръчка и доставка на изделията са указани в сайта.
 • Поръчването на определено изделие става чрез натискане на бутона "добави" в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и ПиДиПиИ Трейд енд Трейнинг ЕООД,съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ)
 • Клиентът посочва основните параметри на желаното от него изделие,съгласно представените опции и вида на стоката (размер на тениската и вид на щампата). За подробно уточняване на поръчката, клиентът трябва да се свърже с Отдел Маркетинг и продажби на тел.0887439508
 • При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента в срока за доставка.
 • Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва WWW.ETNOTENISKI.COM със задължението за изпълнение на доставката

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 • Начинът за плащане на покупките от WWW.ETNOTENISKI.COM е само и единствено в брой при доставка/наложен платеж/,като всички цени са крайни, в български лева, с ДДС, без включена такса за доставка, която се начислява отделно /ако има такава/ при завършване на поръчката. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма Еконт Експрес ООД.
 • Поръчаните от клиента изделия се доставят до 10 работни дни на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден. Ако е било необходимо внасяне на капаро за поръчка от страна на клиента, то срокът за поръчката започва да тече от момента на внасянето на капарото от клиента.
 • Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
 • Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала иWWW.ETNOTENISKI.COM се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
 • В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.
 • Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.Документ за извършената сделка се издава от ПиДиПиИ Трейд енд Трейнинг ЕООД и се получава от клиента заедно със стоката
 • Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

 • Съгласно ЗЗП и правилата за електронна търговия, Вие имате право да върнете поръчаните тениски в срок от 7 РАБОТНИ ДНИ от получаването им, в случай, че са спазени следните условия:

- Запазен добър търговски вид (стоката не е повредена:надраскана,счупена и т.н.).
- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
- Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
- Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки. При връщане на стока при използвана отстъпка от таксата за доставка, Вие дължите същата и тя ще бъде калкулирана при възстановяването на заплатената от Вас сума.

 • Клиент, поръчал стока от електронния магазинWWW.ETNOTENISKI.COM , има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи.
 • Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
 • Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
 • Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
 • Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
 • За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
 • След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация в срок от 72 часа на телефон тел.0887439508.

ОГРАНИЧЕНИЯ И АВТОРСКИ ПРАВА

 • Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а не регламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайтаWWW.ETNOTENISKI.COM с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 • Потребителите на сайтаWWW.ETNOTENISKI.COM нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение наWWW.ETNOTENISKI.COM ;
 • Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).
 • Потребителите няма право да ползват sreenshot на сайта без изрично разрешение наWWW.ETNOTENISKI.COM ;
 • Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

ЛИЧНИ ДАННИ

 • WWW.ETNOTENISKI.COM полага дължимата грижа за защита на личните данни на своите потребители, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка WWW.ETNOTENISKI.COM се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

-е получил изричното писмено съгласие на Клиент.

-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

 • WWW.ETNOTENISKI.COM си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време, отговорността е на потребителя да проверява тези общи условия във всеки един момент преди да използва сайта. Посещавайки интернет страниците на WWW.ETNOTENISKI.COM , ние приемаме, че сте съгласни с нашите общи условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт . Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни и приятни минути, посещавайки този сайт. С настоящото Вие се съгласявате,че всички последващи покупки се регулират от общите условия, приложими до публикуването на изменените общи условия, а след това в съoтветствие с тези изменени общи условия.В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации, WWW.ETNOTENISKI.COM предоставя на Вас-крайния потребител.

УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ

 • Цялата информация, публикувана в WWW.ETNOTENISKI.COM е собственост на WWW.ETNOTENISKI.COM , снимки и описания на артикули.Даваме право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазинWWW.ETNOTENISKI.COM
  Забранява се копирането на текстове и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие, освен ако не е цитиран източника, като се постави следния текст: "Източник: онлайн магазин WWW.ETNOTENISKI.COM "

САЛВАТОРНА КЛАУЗА

 • В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • WWW.ETNOTENISKI.COM не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.
 • Посочените цени в уеб сайта са с включен ДДС !


  CopyrightWWW.ETNOTENISKI.COМ 2019